تصفیه آب به روش دمین

آب بدون یون ( آب دمین )

آب بدون یون و املاح معدنی (دمین) آبی است با درجه خلوص بسیار بالا که فاقد یون و به طور کامل و یا تا حد زیادی عاری از مواد معدنی محلول باشد که این خلوص نتیجه ی دیونیزاسیون، فیلتراسیون غشایی(اسمز معکوس یا نانو فیلتراسیون)، الکترودیالیزیس یا دیگر تکنولوژیها می باشد. کل جامدات محلول در آب دیونیزه شده متغیر بوده اما مقدار TDS می تواند تا حد ۱ mg/L پایین باشد. آب دمین حاوی یونهای +H و -OH است و قابلیت هدایت الکتریسیته آن کمتر از ۲ mS/m می باشد. روش اصلی در تولید آب دمین، فرایند تبادل یونی (فرایند جذب سطحی) است که با استفاده از رزین‌های انیونی و کاتیونی (به شرط عدم تولید یونهای جدید) انجام می گیرد. در این روش در اثر تماس محیط مایع و محیط (فاز) جامد جاذب، برخی از عناصر معلق در محیط مایع به جسم جامد متصل شده و بدین صورت قابل جدا شدن از مایع می‌گردند. این فرایند قابل برگشت می باشد بدین شکل که کاتد(رزینهای کاتیونی) و آند بکاررفته جهت دفع یونهای مایع، تحت یکسری فرایندهای شستشو با مواد شیمیایی قرار گرفته و قابلیت استفاده مجدد دارند.
تولید آب بدون یون عمدتا جهت اهداف و مصارف صنعتی، تکنولوژی، و آزمایشگاهها بکار می رود. و عمده کاربرد سیستم های تبادل یونی (تولید آب دمین یا آب بدون یون)در سیستم تصفیه آب (سختی گیری و تولید آب خالص بدون یون)، همچنین در صنایع مختلف، در برجهای خنک کننده و در بعضی کوره ها می باشد. آب مورد استفاده در صنایع باید فاقد املاحی باشد که قابلیت ته نشینی و رسوب دارند (این املاح را سختی گویند) که در صورت وجود، می توانند سبب آسیب به تاسیسات و در نهایت کاهش عمر آنها شوند. املاح مولد سختی آب کاتیونهایی با ظزفیت بیش از یک هستند بنابراین با علم به این نکته، آب مورد استفاده پیش از ورود به سیستم باید deionized و Demineralised شوند. حذف مواد معدنی محلول موجود در آب زمانی ضروری است که منبع اولیه آب و یا تنها منبع آب فراوان موجود، آب دریا یا آب شور حاوی مواد معدنی زیاد باشد. بنابراین چنانکه اشاره شد، چنین سیستمهای تصفیه آب جهت مصارف خاص و در حالت و شرایط ویژه مورد استفاده دارند چرا که از نظر تکنیکی، دشوار وهزینه بردار هستند.

در تصفیه آب به روش دمین آب خروجی از این سیستم دارای EC صفر است. روش دمین در بسیاری از صنایع از جمله صنایع داروسازی و نیروگاهها استفاده می گردد .

در تعریف علمی، کلیه کاتیون های با ظرفیت الکتریکی بیشتر از یک را سختی گویند. لذا در اکثر صنایع فقط حذف سختی آب مد نظر می‌‌باشد که هزینه آن نسبت به حذف کل یون های آب بسیار پایین تر می باشد.
یکی از تکنیکهای تولید آب دمین به کار بردن دستگاه‌هایی است به نام Dionizer که می توانند آب فاقد یون با هدایت الکتریکی ۱ میکرو زیمنس تولیدکنند.شیوه ی کار این دستگاهها بر اساس فرایند تبادل یونی می‌باشد. به این صورت که آب در ضمن عبور از مسیر رزینهای کاتیونی(جاذب آنیونها) و انیونی(جاذب کاتیونها)، یونهای خود را از دست می دهد و در نتیجه آب خروجی از این سیستمها فاقد یون می باشد.
با قرار گرفتن در مسیر رزین‌های انیونی و کاتیونی یون های خود را با یون‌های موجود در رزین تعویض کرده و منجر به حذف شدن یون‌های اضافی می‌شود.
البته باید این موضوع را در نظر گرفت که برای تولید آب دمین بایستی از رزین‌هایی استفاده شود که باعث به وجود آمدن یون‌های جدید نشود لذا رزین‌های کاربردی در این دستگاه‌ها دارای خروجی یون‌های H+و یون‌هایOH- می‌باشد.
مکانیسم حذف یون‌ها در دیونایزرها:
نحوه‌ی حذف بدین ترتیب است که ابتدا در مسیر حرکت آب ما با قرار دادن رزین‌های کاتیونی باعث حذف شدن آنیون‌ها می‌شویم سپس آب با عبور از ستون رزین‌های انیونی کاتیون‌های خود را از دست می‌دهد و درنهایت خروجی آبی بدون یون می‌باشد.

گردآورنده : خانم مهندس ویدا الوانی

منبع : شرکت آبنیک

برخی از پروژ ها

شرکت الصدر بغداد و …

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *