تصفیه فاضلاب به روش IFAS

سیستم یکپارچه لجن فعال فیلم ثابت یک تکنولوژی نسبتا جدید است که جهت بهبود نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون در سیستم لجن فعال به کار می رود. این سیستم در حقیقت سیستم لجن فعال توسعه یافته است که با استفاده از مدیا به منظور کاهش هزینه تجهیزات اضافی موردنیاز جهت حذف COD ، باعث افزایش راندمان سیستم لجن فعال بخصوص در فرآیند نیتریفیکاسیون می گردد.
در حقیقت افزایش ظرفیت یک سیستم IFAS امکانپذیر است زیرا با استفاده از مدیا، تجمع توده بیولوژیکی می تواند دو برابر شود، بیومس بر روی مدیا فیکس شده و در نتیجه مقدار مایع مخلوط معلق افزایش نمی یابد .همچنین زلالسازها تحت تاثیر افزایش مایع مخلوط قرار نمیگیرند و در نهایت بازده سیستم از افزایش میزان بار جامدات، تاثیر منفی نمی گیرد، گرچه محدودیت هیدرولیکی نسبت به افزایش ظرفیت وجود دارد.
سیستم IFAS با کاهش زمان مورد نیاز جهت حذف بار آلودگی این قابلیت را به سیستم می دهد که در زمان یکسان، دبی بیشتری از فاضلاب ورودی را تصفیه نماید.
وجود مدیا و بیومس چسبیده به آن، به تشکیل لجن در حوض هوادهی و فرایند تصفیه هوازی کمک می کند به نحویکه واکنشها در یک حجم کمتر انجام شوند و در نتیجه به تانک موجود، این اجازه را می دهد تا قسمتی از آن به واحد انوکسیک تبدیل شده و حذف بیولوژیکی فسفر را باعث شود.
تا کنون مطالعات زیادی در زمینه عملکرد بهینه و موفق این سیستمها، خصوصا در شرایط استفاده از مدیای فیلم ثابت در واحد هوادهی، گزارش شده است، اگرچه تقریبا هیچکدام از سیستمهای ارتقا یافته درحذف پیشرفته ی بیولوژیکی فسفر موثر نبوده اند که احتمالا به دلیل بهره برداری نامناسب (زمان ماندگاری کوتاه مخلوط مایع سلولی و شستشوی سیستم در دمای کم) می باشد.

این سیستم در حقیقت سیستم لجن فعال توسعه یافته است که با استفاده از مدیا به منظور کاهش هزینه تجهیزات اضافی مورد نیاز جهت حذف COD ، باعث افزایش راندمان سیستم های لجن فعال بخصوص در فرآیند نیتریفیکاسیون می گردد.

در حقیقت در بسیاری شرایط، کارآیی ته نشینی با کاهش شاخص حجم لجن (SVI) افزایش می یابد که در نتیجه ی رشد بیومس چسبیده می باشد. بنابراین، فرایند IFAS، معمولا به عنوان یک گزینه ی پیشرفته در تصفیه خانه های موجود در نظر گرفته می شود که باید شامل حذف نوترینت نیز بشود و برای این موضوع ارتقا یابد.
فرایندIFAS می تواند تقریبا برای هر نوع شماتیک جریان فرایند و شکل راکتور به کار رود. در ابتدا این سیستم در قسمت هوادهی فرایند تصفیه استفاده می شده است تا نیتریفیکاسیون وحذف BOD را افزایش دهد. بنابراین بسیاری از کاربردهای IFAS در بهبود فرایند نوع MLE بوده است. اما بر اساس نوع مدیا، IFAS همچنین در واحدهای انوکسیک استفاده شده است تا دنیتریفیکاسیون را افزایش دهد.
اگرچه IFAS می تواند جهت حذف بیولوژیکی فسفر (BEPR) با یک فرایند دیگر ترکیب شود، اما مدیا در یک واحد بیهوازی استفاده نمی شود زیرا مکانیسم حذف بیولوژیکی فسفر بستگی دارد به اینکه بیومسها در معرض شرایط متناوب بیهوازی و هوازی قرار گیرند.
تا کنون چندین تحقیق در زمینه ی استفاده از IFAS در یک واحد بیهوازی انجام شده است تا تولید اسیدهای چرب فرار را که برای انجام BEPR ضروری هستند را افزایش دهد. همانطور که قبلا ذکر شد نوع پیکربندی راکتور که بتواند با سیستم IFS انطباق یابد نیز قابل تغییر است. این فرایند در هر دو نوع راکتورهای اختلاط کامل و راکتور جریان پلاگ استفاده شده است. هرچندکه هرکدام از راکتورها طراحی مخصوص به خود را دارد )بر اساس نوع مدیایی که استفاده می شود).
فرایند IFAS همچنین در لاگونها و راکتورهای SBR استفاده شده است. این فرایند گاهی با سیستم MBBR (راکتورهای با بستر چرخان) به اشتباه در نظر گرفته شده است زیرا هر دو فرایند از مدیا استفاده می کنند، در حالیکه MBBR شامل لجن فعال برگشتی (RAS) نمی شود و در نتیجه یک فرایند فیلم ثابت محض است، اما فرایند IFAS قطعا با برگشت لجن همراه است و تجمعی از مایع مخلوط را نگه می دارد.
برخی از مزایا و معایب عمومی سیستم IFAS در زیر آورده شده است که بعضی از آنها به مدیا وابسته اند.
مزایا:
۱-۱ ) مزایای سیستم IFAS شامل موارد زیر است

– توانایی در افزایش ظرفیت یا افزایش کارایی با افزودن مدیای بیشتر
– بار جامدات بر واحد ته نشینی ثانویه
– احتمال فرایندهای تصفیه پیشرفته و بهتر در یک فضای کوچکتر
– بهبود ویژگیهای ته نشیبنی (کاهش شاخص حجمی لجن SVI)
– کاهش تولید لجن
– همزمانی انجام نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون
– بازیابی اصلاح شده از نقض فرایند
۲-۱ ) معایب سیستم IFAS
– مستعد ایجاد بو ( در شرایط کمبود آب در تانک)
– افزایش متعلقات تجهیزات عملیاتی
– نیاز به جابه جایی مدیا
– افزایش افت فشارمرتبط با صفحات نگهداری مدیا

گردآورنده : خانم مهندس ویدا الوانی

منبع : شرکت تصفیه آب و فاضلاب آبنیک

برخی از پروژه ها

تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه بروجرد، تصفیه خانه کشتارگاه بیرجند، تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آمل، تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بابل کنار، تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کارخانه داروسازی سها ۲، تصفیه خانه فاضلاب کارخانه ماء الشعیر سازی نم نم و …

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *