تصفیه فاضلاب به روش UASB

روشهای متعددی برای تصفیه فاضلاب وجود دارد: هوازی- بیهوازی-اختیاری. روشهای بیهوازی مدرن به علت فواید و منافع فراوان در امر تصفیه، به طور موفقیت آمیزی در تصفیه انواع فاضلابهای صنعتی به کار رفته اند. از جمله منافع این روشها حذف نوترینتها(نیتروژن و فسفر) و نگهداری لجن فعال در راکتور که تصفیه با کیفیت عالی درشرایط بارگیری بالای ارگانیکی(Organic Loading Rate) را باعث می شود. یکی از روشهای بیهوازی روش UASB است که در کشورهای در حال پیشرفت بسیار مورد توجه بوده است که عمدتا بدلیل کارایی بالا، مقرون به صرفه بودن، سهولت ساختمان و کاربرد می باشد.
حضور settler در بالای منطقه ی تجزیه (هضم)، سیستم را قادر می کند که توده ی لجن فعال را نگه دارد و این نگهداری لجن کارایی سیستم را بهبود می بخشد.

UASB یکی از روشهای تصفیه بیهوازی است که آلاینده های آلی فاضلاب (مواد آلی مرکب) را به مقدار کمی لجن و مقدار زیادی بیوگاز تبدیل می کند که می تواند به عنوان منبع انرژی استفاده شود.

از جمله پارامترهای مسئول برای عملکرد بهینه ی UASB ، لجن حاصله است که فعالیت باکتریهای متان ساز و ویژگیهای ته نشینی را تضمین می کند

فرایند UASB :
در حالت کلی، هضم بیهوازی شامل ۴ مرحله اصلی بیولوژیکی و شیمیایی به نامهای Hydrolysis, Acidogenesis, Acetogenesis and Methanogenesis. می باشد.

مرحله اول شامل هضم مولکولهای بزرگ، پیچیده، محلول و غیر محلول و تبدیل آنها به مولکولهای کوچکتر است که نشاندهنده ی تبدیل پروتویینها به اسیدهای آمینه ( از طریقپلی پپتیدها)، کربوهیدراتها به شکرهای محلول، و لیپیدها به اسیدهای چرب با زنجیره های طولانی می باشد.

مرحله دوم در این مرحله ارگانیسمهای استوجنیک در ترکیب با متانوجنسهای مصرف کننده ی هیدروژن، محصولات متابولیک گروه اول را به طور عمده به استات و هیدروژن و دی اکسید کربن تجزیه می کنند.
این باکتریهای سینتروفیک استوجنیک می توانند در محیطی مخلوط با باکتریهای کاهش دهنده ی سولفات و باکتریهای متانوجنیک رشد کنند و نگهداری شوند. زیرا حذف هیدروژن و استات محیط مساعدی برای رشد آنها فراهم می کند.
متانوجنیس ها محصولات ساده ی تخمیر(متانول، متیل امینها، دی اکسید کربن، هیدروژن و استات) را استفاده می کنند.

در مرحله سوم و چهارم، که مراحل آخر تخمیر است فرایند بیولوژیکی متانوجنسیس رخ می دهد و متانوجنسها محصولات اولیه مرحله ی ماقبل را استفاده کرده و آنها را به متان، دی اکسید کربن و آب تبدیل می کنند. ترکیبات تشکیل می دهند اکثریت بیوگازی را که از از سیستم خارج می شود.
(تولید گاز متان از طریق هیدرولیز، اسیدو جنسیس و متانوجنسیس)

مرحله پنجم تکمیل متانوجنسیس را نشان می دهد که در آن میکروارگانیسمهای متانوجنس، متانول و گاز هیدروژن را به عنوان منبع الکترون اکسید می کنند و دی اکسید کربن را کاهش می دهند.
مهمترین فاکتورها در این فرایند شامل کنترل دما، pH، زمان ماندگاری هیدرولیکی (HRT)، میزان بار آلی (OLR)، عمر لجن، سولفید آمونیاک و حضور ترکیبات سمی درجریان ورودی و … . می توان چنین گفت که بهترین بازدهی سیستم تصفیه UASB می تواند در شرایط کنترل و تنظیم دما، عمرلجن، (OLR)، pH ، و جدا کننده ی جامد و مایع و گازفراهم شود.

گردآورنده : خانم مهندس ویدا الوانی

منبع : شرکت تصفیه آب و فاضلاب آبنیک

برخی از پروژ ها

تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه بروجرد، تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه بیرجند، تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بابل کنار، تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آمل، تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بابل کنار، تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۱ بندرعباس، تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کارخانه داروسازی سها ۲ و …

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *