محل مصرف آب و تولید فاضلاب در دامداری ها

تمام فاضلاب های صنعتی بخصوص دامداری های صنعتی با توجه به محل مصرف آب، کیفیت و کمیت متفاوتی در فاضلاب داشته و با توجه به نوع جمع آوری کود دام، عمده مصرف آب در بخش های زیر می باشد:
• دامداری هایی که کود آنها به صورت خشک جمع آوری می شود:
آب مخصوص خوردن دام
آب مخصوص شستشوی شیر دوش ها
اسپری مرطوب
آب مخصوص شستشوی گوساله دان و زایشگاه

• دامداری هایی که کود آنها به وسیله شستشو جمع آوری می شود:
آب مخصوص خوردن دام
آب مخصوص شستشوی شیر دوش ها
اسپری مرطوب
آب مخصوص شستشوی گوساله دان و زایشگاه
آب مخصوص شستشوی محل استراحت دام بوسیله سیستم washing

تعیین کمیت و کیفیت فاضلاب تولیدی در دامداری ها

کمیت :

میزان فاضلاب تولیدی، حجم هر واحد تصفیه خانه را مشخص میکند. برای مشخص کردن کمیت فاضلاب دامداری توجه به محل مصرف آب ضروری است که همانطور که در بالا گفته شد عمده فاضلاب تولیدی در دامداری ناشی از شستشوی شیردوش، گوساله دانی و زایشگاه است.
نکته: دامداری هایی که از سیستم شستشو برای جمع آوری کود استفاده می کنند، نسبت به دامداری هایی که کود را به صورت خشک جمع آوری میکنند فاضلاب بیشتری تولید می کنند.

کیفیت :

برای تعیین نوع فرآیند تصفیه فاضلاب دامداری میزان آلاینده های موجود در فاضلاب اندازه گیری می شود و چون بیشترین فاضلاب دامداری از شستشو حاصل می شود لذا آلودگی فاضلاب ناشی از ورود شیر و خون به آب شستشو است که منجر به ایجاد BOD و COD در فاضلاب می شود.
نکته: دامداری هایی که از روش شستشو جهت حمل کود استفاده می کنند، میزان بار آلی و مواد جامد معلق بسیار بالاتری دارند.

طراحی فرآیند تصفیه فاضلاب دامداری

سه دهه تجربه شرکت آبنیک در زمینه تصفیه فاضلاب حاکی از آن است که فاضلاب دامداری ها به علت وجود میزان بار آلی بالا جزء فاضلاب های صنعتی محسوب می شود و واحدهای فرآیندی برای تصفبه فاضلاب دامداری به ترتیب زیر می باشد.
۱- آشغالگیر (دستی و مکانیکی)
۲- دانه گیر و چربی گیر
۳- متعادل ساز
۴- ته نشینی اولیه
۵- تصفیه بی هوازی (لاگون بی هوازی، UABR ، UASB)
۶- تصفیه هوازی (سیستم های رشد معلق (لجن فعال) و یا رشد چسبیده (MBBR) و یا تصفیه پیشرفته فاضلاب MBR بهره گرفت.
۷- ته نشینی ثانویه
۸- لاگون زلال ساز
۹- کلر زنی
۱۰- مخزن ذخیره پساب
بسته به کمیت و کیفیت فاضلاب دامداری ممکن است تعدادی از واحدها حذف شوند.

مشخصات پروژه

با توجه به موقعیت  زمین جهت احداث و اجرای تصفیه خانه فاضلاب می توان از ۲ روش تصفیه فاضلاب استفاده نمود:

• تصفیه خانه متمرکز

• تصفیه خانه غیرمتمرکز

درصورت احداث تصفیه خانه بصورت متمرکز پروژه دارای معایب و محاسن ذیل می باشد:

– انتقال و تجمیع کل فاضلاب در یک نقطه
– احداث تصفیه خانه در یک محل و عدم تخصیص زمین های مختلف به طرح
– کاهش هزینه راهبری
– بدلیل عدم وجود شیب مناسب می بایست فاضلاب در ۲ نقطه جمع و توسط ایستگاه پمپاژ و خط انتقال به تصفیه خانه منتقل گردد که دارای هزینه اجرایی بسیار بالایی میباشد.

درصورت احداث تصفیه خانه بصورت غیرمتمرکز پروژه دارای معایب و محاسن ذیل می باشد :

– حذف هزینه پمپاژ و انتقال فاضلاب.
– استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در هر نقطه
– درصورت بروز مشکل در هر یک از تصفیه خانه ها فقط آن مجموعه از مدار خارج شده و الباقی تصفیه خانه ها فاضلاب را تصفیه خواهند نمود.

منبع: تصفیه فاضلاب آبنیک

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *