تصفیه فاضلاب صنعتی

ماموریت شرکت آبنیک حفاظت از محیط زیست و برگرداندن آب به طبیعت با کمترین آلودگی است و در این راستا همواره به دنبال بهترین و به روزترین روشهای تصفیه آب و فاضلاب بوده ایم از آن جمله اولین ارائه دهنده سیستم USBF در ایران می باشیم که این سیستم فاضلاب را با راندمان بالای ۹۰ درصد و حذف نیتروژن و فسفر تصفیه می کند. ما پیشران در تصفیه آب خاکستری در ایران هستیم و اولین پروژه آب خاکستری دانشگاه اصفهان از نتایج به روز بودن شرکت آبنیک است و همچنین شرکت آبنیک در ارائه فرآیند ZLD در ایران دارای تخصص کافی می باشد. امیدواریم کشور عزیزمان از مساله آلودگی زمین و کم آبی هر چه زودتر رهایی یابد و در این راستا شرکت آبنیک از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود.