خلاصه ای از سوابق اجرایی شرکت طی سه دهه گذشته

ليست سوابق کاری شرکت آبنیک در سه دهه گذشته درزمینه اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب
ردیفکارفرمانوع پروژهمحل اجرای پروژهتاریخ اجرای پروژهظرفیت (مترمکعب در روز)
1پایگاه پنجم شکاریPCامیدیه اهواز136727000
2شهرک اکباتانPCتهران136425000
3آب و فاضلاب آذربایجان غربیEبناب138221500
4شهرک توحید – فرودگاه مهر آبادPتهران13822400
5چرم شهرPCتبریز13772000
6شهرک شهید فکوریPCتهران13802000
7صنایع شهید صیاد شیرازیEPCتهران13802000
8مسجد سلیمانEPCمسجد سلیمان13681200
9روغن نباتی ورامینEPCورامین13821200
10کارخانه پشم بافی شرقPCتهران13711000
ليست سوابق اجرایی شرکت طی سه دهه گذشته درزمینه اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب
ردیفکارفرمانوع پروژهمحل اجرای پروژهتاریخ اجرای پروژهظرفیت (مترمکعب در روز)
1کولر سازی ایرانEPCساری1374800
2شرکت OIEC (فاز۹ و۱۰)EPCعسلویه1385750
3هواپیمایی کشوریEPCتهران1371600
4شهد سهندEPCمراغه1374500
5شرکت چسب سازEPCساری1381500
6اداره کل زندان های استان فارسEPشیراز1381450
7اداره کل زندان های استان زنجانEPCزنجان1380450
8ایران مقواEPCتهران1376450
9شهرک صنعتی استان هرمزگانEPCبندرعباس1383450
10نوشابه سازی ساسانPCقزوین1375400
ليست سوابق اجرایی شرکت طی سه دهه گذشته درزمینه اجرای سیستم های تصفیه آب
ردیفکارفرمانوع پروژهمحل اجرای پروژهتاریخ اجرای پروژهظرفیت (مترمکعب در روز)
1شرکت ریسندگی قمEPCقم13686000
2شرکت کشت و صنعت کارونEPCشوشتر13705000
3پادگان ایرانشهرPCایرانشهر13713000
4کارخانه خزر خزPCساری13722000
5پادگان خاشEPCخاش13722000
6سازمان هوا فضاEPCتهران13731000
7راه آهن سراسریEPCتهران1373800
8مجتمع ورزشی بانک مسکنEPCبابلسر1374620
9سلیمانیه عراقEPCتوابع سلیمانیه1374600
10گاز کنگانEPCکنگانکنگان580
ليست سوابق اجرایی شرکت طی سه دهه گذشته درزمینه اجرای سیستم های ضد عفونی کننده آب
ردیفکارفرمانوع پروژهمحل اجرای پروژهتاریخ اجرای پروژهظرفیت (مترمکعب در روز)
1کارخانه بنیاد بتونEPCورامین1380450
2کارخانه کولر گازی ایرانEPCآمل1380280
3شرکت ایران دود برEPCتبریز1380190
4بیمارستان شفاEPCتبریز1381150
5شرکت پاکنامEPCاصفهان1381135
6شرکت ساراولEPCتهران138290
7کارخانه روشن هجریEPCبوشهر138350
8کارخانه محصولات پارسEPCساری138450
9بیمارستان نواب صفویEPCتهران138535
ليست سوابق اجرایی شرکت طی سه دهه گذشته درزمینه اجرای سیستم های تحت فشار
ردیفکارفرمانوع پروژهمحل اجرای پروژهتاریخ اجرای پروژهظرفیت (مترمکعب در روز)
1شرکت کیش ایرEPCجزیره کیش1382600
2ساختمان های مسکونی پایگاه یکمEPCتهران1383150
3شرکت ملی مسکنEPCاهواز138470
4شرکت گل آراEPCتبریز138440
5پایگاه پنجم شکاریEPCامیدیه138530
6شرکت ملی مسکنEPCزاهدان138625
7شرکت ملی مسکنEPCارومیه138625