فاضلاب بیمارستانی

تصفیه فاضلاب بیمارستان ها که حاوی پساب های عفونی و دارویی با آلاینده های بالا می باشد بسیار حائز اهمیت است. ورود فاضلاب بیمارستانی به فاضلاب شهری باعث ورود میکروب های خطرناک به شبکه آبیاری و در نهایت باعث ایجاد بیماری، مقاومت در برابر داروها و اثرات نامطلوبی بر جامعه می شود.
فاضلاب بیمارستان ها و فاضلاب شهری از نظر کیفی مشابه می باشند اما فاضلاب بیمارستان ها دارای مواد و ترکیبات بالقوه سمی و عفونی است که سلامت افراد جامعه را به خطر می اندازد. مواد سمی ناشی از تخلیه فاضلاب بیمارستانی تصفیه نشده یا ناقص تصفیه شده برروی باکتری و میکروارگانیسم های فعال در فرآیند تصفیه فاضلاب نیز اثرات مخربی می گذارد.

خطرات زیست محیطی فاضلاب بیمارستانی

خطرات عمده زیست محیطی ناشی از تخلیه فاضلاب بیمارستانی عبارتند از:
۱- ورود یا تخلیه فاضلاب در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری بدون هیچ گونه تصفیه مقدماتی
۲- ورود گستره وسیعی از مواد دارویی ناشی از مصارف پزشکی
۳- ورود رنگها و رنگدانه ها ناشی از ترکیبات دارویی
که همه این مواد سمی وارد آبهای زیر زمینی شده و بیماری های زیادی در سطح جامعه شیوع پیدا می کند.علت این امر بر می گردد به اینکه برخی داروها پس از مصرف بدون تجزیه و با تخریب وارد سیستم فاضلاب می شوند و چون غیر قابل تجزیه بیولوژیکی هستند در نهایت با پساب خروجی تصفیه فاضلاب وارد آبهای سطحی و آب های زیر زمینی میشوند.

مشخصات خطرات بیولوژیکی و شیمیایی

فاضلاب بیمارستانی در برابر تجزیه بیولوژیکی مقاومت می کنند.
– نتایج آزمایشهای ویروس شناسی بر روی آبهای سطحی که در تماس با فاضلاب بیمارستانی می باشند، انتروویروس و آدنوویروس و انواع دیگر در آبهای سطحی فراون دیده شده است.
– وجود انواع فلزات سنگین ( جیوه، نقره) و کلر در فاضلاب بیمارستان ها
– BOD بالا به میزان ۷۰۰ و ۹۰۰ میلی گرم در لیتر
– وجود ترکیبات AOX در فاضلاب (ترکیبات هالوزنه آلی که حاصل از واکنش کلر با ترکیبات آلی موجود در فاضلاب می باشند که مواد خطرناکی هستند)
– فاضلاب شهری با توجه به مشخصات فیزیکی، شیمیایی و زیستی موجود در فاضلاب به سه دسته ضعیف، متوسط، قوی تقسیم می شود بنابراین تخلیه فاضلاب بیمارستانی به سیستم شهری کار اشتباهی است.

مقایسه میانگین غلظت آلودگی ها در فاضلاب بیمارستانی و فاضلاب شهری
آلوده کنندهفاضلاب بیمارستانیفاضلاب شهری
مواد جامد معلق225300
BOD603220
TOC (کل کربن آلی)211160
COD855500
فسفر کل8/808
کلریدها18850

اثرات زیان بار بیولوژیکی فاضلاب بیمارستانی بر سیستم های فاضلاب شهری

– بالا بودن میزان جریان فاضلاب بیمارستانی به تصفیه خانه فاضلاب شهری بیشتر از حداکثر مجاز منجر به پخش آلودگی در محیط طبیعی می گردد.
– هر گونه افزایش بار هیدرولیکی یا بارآلی و غیرآلی فاضلاب برای سیستم های فعال تصفیه خانه از قبیل رآکتورها زیان بار است و ممکن است منجر به پدیده بار اضافی یا سرریز در سیستم های تصفیه شود.
– تنها راه جلوگیری از وقوع پدیده بار اضافی و حفاظت از محیط طبیعی تصفیه فاضلاب بیمارستان ها قبل از ورود به سیستم فاضلاب شهری است.
– حتی اگر فاضلاب بیمارستانی بعد از تخلیه به تصفیه خانه فاضلاب شهری رقیق شده اند آزمایشها نشان داده که این مواد (باکتریوسایدها) می توانند با خاصیت تجمع منجر به عدم تعادل در سیستم های آبی شوند.

عوامل مسبب ایجاد معضلات و عدم توفیق برخی از واحدهای درمانی در مدیریت فاضلاب

– تخصیص ندادن بودجه کافی برای تجهیز بیمارستان به تصفیه فاضلاب و رفع آلودگی
– الگوی ذهنی برخی از مدیران بیمارستان ها به مساله محیط زیست و عدم باور آنها به تصفیه فاضلاب بیمارستانی
– عدم وجود هماهنگی بین سازمانی در مورد مسایل محیط زیستی و رفع آلودگی مراکز درمانی و بیمارستان ها
پیشنهاداتی برای بیمارستان ها
– تامین اعتبار از وزارتخانه مربوطه جهت تسریع در روند ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی یا پکیج های تصفیه فاضلاب که مقرون به صرفه تر می باشد
– افزایش زمان ارزشیابی عملکرد اقدامات کنترلی زیست محیطی در بیمارستان ها توسط دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه
– در اولویت بودن مسائل زیست محیطی در بیمارستان ها و عدم تغییر انها بواسطه تغییر مدیریت
– اتخاذ تصمیم درست از سوی دانشگاههای علوم پزشکی در جهت حذف جیوه و انتخاب جایگزین درستتر

منبع: تصفیه فاضلاب آبنیک

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *