خلاصه ای از پروژه های آبنیک طی سه دهه گذشته

پروژه های در دست اجرا
ردیفنام پروژهکارفرمانوع پروژهظرفیت/مشخصاتنام دستگاه نظارت (مشاور)
1طراحی، تهیه، تامین،نصب و راه اندازی و تست و تحویل دهی و آموزش سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه قند پیشواشرکت صنعت قند کردستانEPC150m3/d
2خرید و نصب تجهیزات تصفیه خانه آب شهر پلدشت بروش اسمز معکوس شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربیEPC152m3/d
3خدمات مهندسی،مشاوره، مطالعات اولیه و طراحی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه شرکت پاکدیسشرکت پاکدیسE1500m3/d
4ساخت پکیج فلزی،محوطه سازی و ساختمانهای غیرفرآیندی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر نطنزآب و فاضلاب استان اصفهانEPC630m3/d
5طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه آب خاکستری دانشگاه اصفهان آب و فاضلاب استان اصفهانEPC200m3/d
6پکیج تصفیه فاضلاب دانشگاه یزدآب و فاضلاب استان یزدEPC200m3/d
7تصفیه فاضلاب بهداشتی پروژه حوزه نفت یارانشرکت جندی شاپورEP20m3/d
8API SEPERATOR PACKAGE
حوزه نفت یاران
شرکت جندی شاپورEP20m3/d
9تصفيه خانه فاضلاب نطنزآب و فاضلاب استان اصفهانEPC2,978m3/d
USBF Process
مهندسين مشاور كنترل سازان فرايند
خلاصه ای از سوابق اجرایی شرکت در پنج سال گذشته
ردیفنام پروژهکارفرمانوع پروژهظرفیت/مشخصاتنام دستگاه نظارت(مشاور)
1تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان فاطمه الزهرا رباط کریم دانشگاه علوم پزشکی ایرانEPC120m3/d
2تصفیه خانه فاضلاب زندان كرمانقرارگاه خاتم الانبياEPC2000m3/d
EP=10,000
شركت جهان پردا
3تصفیه خانه فاضلاب مریوانآب و فاضلاب کردستانPC30,000m3/d
EP=400,000
مهندسین مشاور آبسو
4تصفیه خانه فاضلاب مهدی آبادشرکت آب و فاضلاب غرب استان تهرانPC8000m3/dکوثر آب پارس
5واحد تصفیه آب و فاضلاب پلیمر کرمانشاهشرکت پلیمر کرمانشاهEPC11,000m3/d

مهندسین مشاور قبا( قدس نیرو- بینا)
6تصفيه فاضلاب شهر صدراآب و فاضلاب شيرازPC8,294m3/dمهاب قدس
7پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی انبار نفت ماهشهرقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءEPC80m3/dشرکت صدف
8واحد تصفیه آب و فاضلاب پلیمر کرمانشاهشرکت پلیمر کرمانشاهEPC960m3/d ROمهندسین مشاور قبا( قدس نیرو- بینا)
خلاصه ای از سوابق اجرایی شرکت در پنج سال گذشته
ردیفنام پروژهکارفرمانوع پروژهظرفیت/مشخصاتنام دستگاه نظارت(مشاور)
1تصفیه فاضلاب بهداشتی روستای پاشاگی لاهیجانشرکت آب فاضلاب روستایی گیلانEPC450m3/dدفتر فنی شرکت آب فاضلاب روستایی گیلان
2واحد تصفیه آب پارك آب و آتششرکت توسعه عباس آبادEPC3xWTP
Q=150m3/hrx3
دفتر فنی شرکت سرند
3واحد تصفیه آب ‌به روش ROشرکت کانی کاوان شرقEPC1200m3/dدفتر فنی شرکت کانی کاوان
4تصفیه آب سیمان فارسخدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستانEPC150m3/dشرکت فارس ایرسا
5واحد تصفیه فاضلاب کمپ پارس جنوبیشرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتEPC750m3/d
EP=5,000
دفتر فنی شرکت OIEC
6واحد تصفیه فاضلاب کشتارگاه بروجردشهرداری بروجردEPC200m3/d
Industrial WWTP
دفتر فنی شهرداری بروجرد
7واحد تصفیه فاضلاب کشتارگاه بیرجندشهرداری مرکزی بیرجندEPC400m3/d
Industrial WWTP
دفتر فنی شهرداری بیرجند
8واحد تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی بابل کنارشرکت شهرکهای صنعتی EPC220m3/d
Industrial WWTP
دفتر فنی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران
خلاصه ای از سوابق اجرایی شرکت در پنج سال گذشته
ردیفنام پروژهکارفرمانوع پروژهظرفیت/مشخصاتنام دستگاه نظارت(مشاور)
1واحد تصفیه فاضلاب مجتمع صنعتی حدیدصنایع دفاعEPC120m3/dدفتر فنی صنایع دفاع
2پکیج تصفیه فاضلاب شرکت اهواز فانوسکارخانه اهواز فانوسEPC20m3/d
دفتر فنی شرکت اهواز فانوس
3تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی آملشهرکهای صنعتی مازندرانEPC600m3/dدفتر فنی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران
4واحد تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی بندر عباسشرکت شهرکهای صنعتی هرمزگانEPC400m3/dدفتر فنی شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان
5واحد تصفیه فاضلاب صنایع خوزستانشرکت صنایع فولاد خوزستانEPC300m3/dشرکت ساز آب اهواز
6بازسازی تانک Z805 واحد HDپتروشیمی بندر امامEP60m3/d

7طراحی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی پوند شمالیپتروشیمی بندر امامE100m3/d

8طراحی و اجرای پکیج تصفیه خانه بیمارستان مرحوم عزیزی جویباردانشگاه علوم پزشکی مازندرانEPC50m3/d