تصفیه فاضلاب به روش EAAS

استفاده از سیستمهای جمع آوری فاضلاب از زمانهای قدیم در سراسر جهان استفاده شده است. به عنوان مثال مهمترین مکانهای باستان شناسی مانند پرسپولیس (تخت جمشید) دارای زهکشهای دقیق آبهای سطحی و سیستم جمع آوری فاضلاب بوده اند. یکی از راههای  کاهش تاثیرات منفی فاضلاب بر محیط زیست، افزایش بازده تصفیه فاضلاب در حذف آلاینده ها با استفاده از روشهای کم هزینه تر اما کارامدتر است . از جمله روشهای مورد استقبال در سراسر جهان، روش هوادهی گسترده لجن فعال با درصد حذف حدود ۹۰%-۹۵% آلاینده ها می باشد. در این روش، جریان رو به بالای لجن بیهوازی با میکروارگانیسمهای هوازی مخلوط شده سپس میکروارگانیسمها تغذیه می شوند. کارکرد سیستم بسیار ساده بوده و پس از تغذیه سیستم، خود سیستم می تواند با شرایط سازگار شود. بازده سیستم به گونه ای است که تخلیه پساب تصفیه شده به آبهای سطحی و یا جهت آبیاری و کشاورزی، در حد استاندارد و بدون مانع می باشد.

مزیت سیستم (EAAS) در تولید کمترین میزان لجن می باشد.

معایب سیستم لجن فعال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- رنگ را ازفاضلاب صنایع حذف نمی کند و حتی ممکن است رنگ را از طریق تشکیل واسطه های رنگی افزایش دهد.
۲- نوترینتها را حذف نمی کند بنابراین سیستم تصفیه ثالثیه ضروری است.
ته نشینی لجن به خوبی انجام نمی شود.

با توجه به مشکلات محتمل در روش لجن فعال، انتخاب روشهای جایگزین مناسب که معایب لجن فعال را نداشته باشند ولی مزایای آن را دارا باشند از مهمترین اولویتهاست. . از جمله روشهای مورد استقبال در سراسر جهان، روش هوادهی گسترده لجن فعال با درصد حذف حدود ۹۰%-۹۵% آلاینده ها می باشد. در این روش، جریان رو به بالای لجن بیهوازی با میکروارگانیسمهای هوازی مخلوط شده سپس میکروارگانیسمها تغذیه می شوند. کارکرد سیستم بسیار ساده بوده و پس از تغذیه سیستم، خود سیستم می تواند با شرایط سازگار شود. بازده سیستم به گونه ای است که تخلیه پساب تصفیه شده به آبهای سطحی و یا جهت آبیاری و کشاورزی، در حد استاندارد و بدون مانع می باشد. مزیت سیستم (EAAS) در سرعتی است که لجن فعال از فرایند حذف می شود. حجم لجن تولیدی در این  فرآیند  تصفیه فاضلاب (EAAS) در مقایسه با سایر فرآیندهای تصفیه فاضلاب با روش  لجن فعال کمتر می باشد.

برخی از پروژه ها

تصفیه خانه فاضلاب زندان مرکزی گنبد، تصفیه خانه فاضلاب کارخانجات صنایع نظامی حدید، تصفیه خانه فاضلاب صنعتی سار اول، تصفیه خانه فاضلاب شرکت صنعتی شهد سهند، تصفیه خانه فاضلاب زندان شیراز، تصفیه خانه فاضلاب شرکت هواپیمایی کشوری و …

تحقیقات ثابت کرده اند که این فرایند برای جوامع کوچک (هردو خانگی و صنعتی) با میزان فاضلاب کم، کارایی بسیار بالایی دارد. این چنین سیستمهایی معمولا بدون در نظر گرفتن ته نشینی اولیه طراحی می شوند و یک دوره هوادهی طولانی تر از بقیه روشها با هدف هضم یا تجزیه هوازی لجن تولیدی بیولوژیکی دارند.
در اولین مرحله ازفرایند هوادهی گسترده، نیمی ازمواد آلی برای ساخت سلولهای جدید اکسید شده و نیم دیگرجهت تولید انرژی. در مرحله بعد، با ادامه ی هوادهی، سلولهای بیولوژیکی، تحت شرایط خود اکسیداسیونی (برای تولید انرژی بیشتر) شکل می گیرند. از جمله ویژگی این سیستمها، بار آلی کممواد جامد بیولوژیکی زیاد و دوره ی طولانی هوادهی می باشند. به همین جهت حدود ۹۸% از تمام مواد آلی اضافه شده به این سیستمها به آی و دی اکسید کربن و یا جامدات بیولوژیکی تبدیل شده از سیستم حذف می شوند.

مزایای سیستم تصفیه فاضلاب با روش لجن فعال هوادهی گسترده
– میزان لجن تولیدی حاصل از این سیستم حدود ۱٫۵-۲ درصد از حجم جریان ورودی به سیستم می باشد.
– لجن حاصل از فرایند EAAS نسبت به سایر روشها پایدارتر بوده که به علت زمان ماندگاری بالای آن می باشد. بنابراین راحتتر خشک می شود. (سن لجن حدود ۲۰-۳۰ روز)
– این سیستم نسبت به تغییرات زیاد بار آلی مقاوم است که به دلیل زمان ماند بالای آن می باشد.
– این سیستم تصفیه برای مناطقی با جمعیت کم قابلیت استفاده و کارایی بالایی دارد.

گردآورنده : خانم مهندس ویدا الوانی

منبع : شرکت آبنیک

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *