تصفیه فاضلاب و ارائه پکیج تصفیه فاضلاب برای مصارف مختلف از جمله تصفیه فاضلاب پتروشیمی، تصفیه فاضلاب داروسازی، تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه فاضلاب صنعتی و سایر خدمات آب و فاضلاب زیر نظر متخصصان آبنیک در کمترین زمان ممکن صورت میگیرد.